BÖLGE MÜDÜRÜMÜZ SAYIN MEHMET TUNCAY BAYRAKTAR’IN PERSONELİMİZE 2023 YENİ YIL MESAJI

01 Ocak 2023


Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı müdürlüklerinde idari görev yapan tüm yöneticilerimiz, avukat, ticaret denetmeni, mühendis, gümrük muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, VHKİ/ Memur, icra memuru, veznedar, ambar memuru, bilgisayar işletmeni, teknisyen, tekniker, şoför, yardımcı hizmetli, bekçi, kaloriferci, Koruma ve güvenlik memuru/işçi unvanındaki çok değerli meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarım; biz hepimiz büyük bir ailenin farklı özel hasletleri olan birer değeriyiz.

Ülkemiz için, milletimiz için farklı değerlendirmelerin yapıldığı bir yılı daha geride bıraktık. Ama şurası bir gerçek ki biz büyük bir devletiz ve inşallah ilelebet de öyle kalacağız. Stratejik konumumuzun gereği devlet olarak bir çok sorunla, tehditle boğuşa boğuşa bunların altından kalkmayı öğrendiğimiz de bir gerçek. Bizi güçlü kılan da belki tarihsel olarak muhatap olduğumuz olay sayısının çok olması. Milletimiz bu yüzden güçlü, fedakar ve bir o kadar da sağ duyulu.
Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatı bu güçlü devlet yapısının en önemli aktörlerinden olduğunu her zaman göstermiş, üzerine aldığı sorumluluğu gururla taşımış, yüz akıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir. O kadar ki; Ticaret Bakanlığımızın önemli taşra birimlerinden biri olan Bölge Müdürlüğümüz çalışanları tüm doğal afetler(Geçtiğimiz yıldaki şiddetli kar yağışı), pandemi ve sınır bölgesinde yaşanan terör saldırıları sırasında bir çok kurumun esnek, uzaktan, nöbetleşe çalıştığı dönemlerde bile  görevlerini hiç aksatmadan  tüm vefa, sebat ve  fedakârlık örnekleriyle yerine getirmiştir.
Bölge Müdürlüğümüzün 4 ilde ve 5 kara gümrük kapısında çalışan çok kıymetli mensupları; 2022 yılını da her türlü takdiri hak eden bir şekilde tamamlıyorsunuz. Gaziantep , Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman’daki birimlerimiz ve Suriye sınırımızın 506 km lik sınır hattında 5 gümrük kapısında neler yapmadınız ki?
1- Devlet faaliyetlerimiz kapsamında bölgedeki 3 Valiliğimiz koordinesindeki tüm iş ve işlemleri layıkıyla ve tam bir devlet adabıyla ve sorumluluk alarak yerine getirdiniz.
2- Devlet politikalarımız gereği Suriye tarafında kontrol altında tuttuğumuz bölgelerdeki üreticilere destek anlamında özellikle tarım ürünleri ile diğer ticari eşyaların ithalatı ya da transitindeki tüm işlemleri Gümrükler Genel Müdürlüğümüzün 2021/12 sayılı Genelgesine uygun bir şekilde yerine getirdiniz.
3- Bakanlığımızın “Yasal ve meşru ticareti kolaylaştırma, meşru olmayan ticareti engelleme ya da caydırma” misyonunun  BAYRAKTAR'lığını cansiperane şekilde bölgemiz içinde ve gümrük kapılarımızda  yaptınız.
4- Pandemi ve sonrasında üretim sektörümüzün içerideki arz talep daralmasını ihracat konusunda taşıdığınız hassasiyetle, gösterdiğiniz fedakarlıkla telafi ettiniz.
5- Bunları yerine getirirken kendi birimleriniz içinde ve Bakanlığımız diğer birimlerinde çalışan ve idareci konumunda olanlarla birlikte ortaya koyduğunuz uyum, koordinasyon ve Bakanlık birimleri olarak ortaya koyduğunuz ekip anlayışı; hem usulsüz işlem peşinde olanlar için bir tampon olarak meşru ticarete ve taşımacılık sektörüne katkı sağladı, hem de başka kişi ve kurumlara örnek ve esin kaynağı oldu.
6- Dış Ticaret işlemlerinde ve ürün güvenliği denetimleri alanında yaptığınız denetimlerle hem bölgenin ihracatının vizyonuna, hem de uluslararası rekabet gücüne artı değer kattınız.
7- Yapılan işlemler açısından mahkemelerde süren davalarda hem kamu haklarını layıkıyla savundunuz, hem de Bakanlığımızın devlete yaptığı katkının ölçülemeyecek kadar büyük olduğunu kanıtladınız.
8- Hızlı yöntem ve kararlarla tasfiyelik eşyaların ekonomiye kazandırılmasında yine geçmiş yıl rakamlarını, yeni rekorlarla tarihe gömdünüz.
Bu nedenlerle;
Usulsüz ve gayrımeşru işlem peşinde olanlar için korkulu bir rüya olan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerimizin ve bağlı Bölge Amirliklerimizin faaliyetlerini,
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerine açılan gümrük kapılarımızda, buralardaki devlet faaliyetleri için İnisiyatif alarak hiç bir zorluğa boyun eğmeden görevlerini  yapan ve Gaziantep ilimizin ihracat toplamının yarısını(4 milyar $ dan fazla) gerçekleştiren, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde ve gümrük kapılarında gümrük işlemlerini büyük bir gayretle yerine getiren Gümrük Müdürlüklerimizin faaliyetlerini,
Tasfiyelik eşyaların bir an önce ekonomiye kazandırılmasında rekor üstüne rekor kıran Tasfiye İşletme Müdürlüğümüzün faaliyetlerini,
İç piyasa ve dış ticarette ürün güvenliği denetimleri ve ihracatımızın motoru halindeki dahilde işleme izin belge işlemlerinin tüm aşamalarında etkinlik gösteren, Ürün Güvenliği Denetimleri ve Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüklerimizin faaliyetlerini,
Mahkemelerde süren kamu aleyhine açılan davalarda kamu adına en güzel savunmaları yapan ve büyük oranda bu davaların kamu lehine sonuçlanmasını sağlayan Hukuk Hizmetleri Müdürlüklerimizi,
Tüm bu faaliyetlerin sıhhatli şekilde yürümesini organize eden Bölge Müdürlüğümüz Şube Müdürlüklerimizin faaliyetlerini,
802 personelimizle ilgili tüm işlemleri büyük bir titizlikle yerine getiren Personel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini,
Bölge Müdürünüz olarak; Büyük bir gururla takip ediyorum. Başlangıç kısmında unvanlarını tek tek saydığım büyük ve güçlü ailemizin her biri bir değer olan üyeleri olarak; Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman illerimizde Bakanlığımız misyonunu en iyi şekilde temsil etmenizden ve Bölge Müdürlüğümüz yüzünü ak, alnını dik tutmanızdan dolayı hepinizi selamlıyor, teşekkür ve takdirlerimi en samimi duygularımla ifade ediyorum. Ayrıca 2023 yılının bizlere yine büyük iftiharları yaşatacağınız yeni bir yıl olacağından hiç şüphe etmediğimi de belirtmek istiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle sizlere olan inancımı her zamanki gibi en güçlü şekilde yineliyor ve hepinize, hepimize yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum.”
 

Mehmet Tuncay BAYRAKTAR
        GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü